Print to PDF

Uvezivanje sistema upravljanja rizikom od katastrofa u Bosni i Hercegovini (IDRM)

Projekt je ojačao kapacitete vlada na svim nivoima vlasti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa kroz unapređenje pravnog i političkog okvira, s posebnom pažnjom za ranjive kategorije stanovništva.

Projekatje ustanovio pravne i političke okvire kako bi se osigurala realizacija mjera za bolje upravljanje rizikom od katastrofa i klimatskim promjenama.

Ključne aktivnosti projekta:

Do sada postignuti rezultati uključuju:

  1. Izrađena je metodologija za prikupljanje podataka o kapacitetu odgovora na katastrofe na svim nivoima vlasti i prihvaćena od svih uključenih strana.
  2. Urađena je i objavljena procjena kapaciteta za odgovor na katastrofe i Mapa puta za BiH
  3. Usvojen je Pravilnik o sadržaju i procesu vođenja evidencije o pripadnicima civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i Pravilnik o organizaciji i funkcioniranju operativno-komunikacijskih centara za civilnu zaštitu u FBiH.
  4. Date su preporuke za nove Zakone o sistemu zaštite i spašavanja i Civilnoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine  i Republike Srpske. 
  5. Sistem za analizu rizika od katastrofa (Disaster Risk Analysis System (DRAS)) je unaprijeđen i ažuriran dodavanjem dvije noveo pasnosti (zemljotresi i sumnjiva minska područja).
  6. Za svih pet korisničkih lokalnih vlada su izrađene mape hazarda – opasnosti od poplava, klizišta i zemljotresa, i unesene su u DRAS. 
  7. Podaci o korištenju zemljišta za svih 5 korisničkih lokalnih vlada su u završeni i uneseni u DRAS
  8. Implementirane su intervencije manjih razmjera za JLS u Zvorniku, Lukavcu, Latkašima, Maglaju i Doboju. 
  9. Deklaraciju o smanjenju rizika od katastrofa potpisali su ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini, UNDP, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Direkcija za civilnu zaštitu Federacije Bosne i Hercegovine, Direkcija za civilnu zaštitu Republike Srpske i načelnici 7 korisničkih JLS.

Web stranica:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/environment_and_energy/me_upovezivanje-upravljanja-rizicima-od-katastrofa--idrm--u-bosn.html

Kontakt:
Aida Resch, Project Manager, UNDP, aida.resch@undp.org

Trajanje projekta:
01.2017 - 12.2018
Teme:
Upravljanje okolišem
Status:
Završen
Strateški partner:
Federalna uprava civilne zaštite FBiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Republička uprava civilne zaštite RS
Implementator:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Donator:
Vlada Italije
Projekti implementirani u:
Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt BiH
Kanton:
Tuzlanski kanton, Zeničko-Dobojski kanton
Općina/Opština/Grad (6):
Doboj, Laktaši, Lukavac, Maglaj, Tuzla, Zvornik