Print to PDF

GoAL WaSH - Regulatorni okvir za određivanja cijena usluga vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda

Loše ekonomsko upravljanje i loša infrastruktura uzrokovana dugogodišnjim lošim održavanjem u sektoru voda sprečavaju zadovoljavajuću isporuku i dugoročnu održivost vodnih usluga u Bosni i Hercegovini.

Ključni izazov u sektoru voda u Bosni i Hercegovini je nedostatak financijske održivosti komunalnih preduzeća. Kao rezultat toga, komunalna preduzeća nisu u mogućnosti ulagati u opremu, održavanje ili razvoj infrastrukture. Također, preduzeća nemaju sistem upravljanja zasnovan na učinku i rijetko vrše procjenjuju zadovoljstva korisnika svojim uslugama. 

Aktivnosti projekta obuhvataju:

Do sada postignuti rezultati uključuju:

Web stranica:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/environment_and_energy/goal-wash.html
http://www.watergovernance.org/programmes/goal-wash/bosnia/

Kontakt:
Alisa Grabus, Energy and Environment Sector Associate, alisa.grabus@undp.org

Trajanje projekta:
2013 - 04.2021
Teme:
Upravljanje okolišem
Status:
Završen
Strateški partner:
Lokalne samouprave, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Savez općina i gradova FBiH, Savez opština i gradova RS
Implementator:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Donator:
Vlada Švedske
Projekti implementirani u:
Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Zapadnohercegovački kanton
Općina/Opština/Grad (4):
Ljubuški, Tešanj, Teslić, Trebinje