Print to PDF

Jačanje saveza općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini (SOG)

Željeni sveukupni učinak projekta definisan je kao:“Osnažene SOG unapređuju pružanje usluga lokalnih vlasti građanima i potiču stvaranje povoljnih okvira za lokalnu upravu i pridruživanje EU”.

Projekat ima tri konkretna ishoda:  

Web stranica:
http://www.sogfbih.ba/
http://www.alvrs.com/

Kontakt:
Mario Vignjević, programski službenik
Alma Zukorlić, programski službenik
Denisa Sarajlić, vođa tehničkog tima
Lindberg Annakarin, vođa projekta SALAR

Trajanje projekta:
02.2018. - 07.2021.
Teme:
Demokratizacija
Status:
U toku
Strateški partner:
Savez općina i gradova FBiH, Savez opština i gradova RS
Implementator:
SALAR
Donator:
Vlada Švedske, Vlada Švicarske
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (2):
Banja Luka, Grad Sarajevo