Print to PDF

Regionalni sistem vodosnabdijevanja Plava Voda

Projekat predviđa izgradnju sistema vodosnabdijevanja od izvora Plava Voda, kroz Novi Travnik, Vitez i Busovaču, do Zenice.

Projekat predviđa izgradnju zgradnju glavnog transportnog cjevovoda dužine oko 33 km. Projekat takođe predviđa izgradnju pomoćne infrastrukture  koja će omogućiti spajanje postojećih vodovoda u pet jedinica lokalne samouprave. Paralelno finansiranje za ovu komponentu obezbjeđuje CEB, a dodatno grant finansiranje osigurava Vlada Švedske kao dopunsku investiciju za smanjivanje gubitaka vode u postojećim mrežama na pet partnerskih lokacija.

Projekat ima za cilj i uspješno provođenje urgentnih mjera za smanjivanje gubitaka vode i postizanje maksimalne koristi od visokokvalitetnog vodosnabdijevanja. Osim toga, kroz provođenje funkcionalnih i operativnih unapređenja (FOPIP) biće ojačan institucionalni kapacitet javnih komunalnih preduzeća koja učestvuju u projektu.

Početak projekta je odložen, usljed neaktiviranja kredita EBRD

Kontakt:
Aiša Bijedić, programski službenik

Trajanje projekta:
2014 - 2020
Teme:
Lokalna infrastruktura
Status:
U toku
Strateški partner:
Fond za zaštitu okoliša FBiH, Lokalne samouprave, Vlada FBiH, Vlada Srednjobosanskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona
Implementator:
Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj (EBRD)
Donator:
Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj (EBRD), Razvojna banka Vijeća Europe (CEB), Vlada Švedske
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Srednjobosanski kanton
Općina/Opština/Grad (5):
Busovača, Novi Travnik, Travnik, Vitez, Zenica