Print to PDF

Zeleni ekonomski razvoj - faza II (GED2)

Glavni cilj projekta je kreiranje povoljnih uslova za investicije u projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te institucionalizacija upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u BiH, sa proširenjem na jedinice lokelne samouprave.

Projektne aktivnosti doprinose i u skladu su sa smjernicama Evropske unije i ugovorom sa Energetskom zajednicom, te obavezom BiH da izvještava o trenutnoj potrošnji energije i energetskim uštedama. Projekat također doprinosi ekonomskom razvoju Zemlje, kroz zapošljavanje domaće radne snage, ostvarivanje budžetskih ušteda, te reinvestiranje u lokalne prioritete i projekte.   

Projekat ima šest komponenti:

  1. Jačanje kapaciteta i zakonodavnog okvira,uključujući jačanje kapaciteta za zgrade sa gotovo nultom energijom, pružanje tehničke pomoći Fondovima za zaštitu okoliša, jačanje tehničkih i ekonomskih kapaciteta općina, javnih objekata i komunalnih preduzeća, te razvijanje interaktivne mape energetskog intenziteta i uvođenje modula praćenja i verifikacije unutar ISUE/EMIS,
  2. Institucionalizacija upravljanja energijom, putem uvođenjaISUE/EMIS u općinske zgrade i za sisteme javne rasvjete,
  3. Formiranje finansijskih mehanizama i zakonodavnog okvira,u saradnji sa Fondovima za zaštitu okoliša finansiranje projekata iz oblasti energetske efikasnosti, kroz revolving fondove, povoljne kredite i ESCO fondove, te podrška vladama u kreiranju podzakonskih akata o energetskoj efikasnosti i upravljanju energijom,
  4. Provođenje infrastrukturnih mjera, uključujući mjere energetske efikasnosti, obnovljive izvore energije, solarnih sistema za zagrijavanje vode i fotonaponskih sistema u javnim objektima, kao i energetske efikasnosti na sistemima javne rasvjete,
  5. Podizanje svijesti javnosti o energetskoj efikasnosti građana,
  6. Instaliranje sistema obnovljivih izvora energije (OIE) za domaćinstva izvan mreže (postavljanje hibridnih fotonaponskih i solarnih sistema na udaljenim područjima bez struje).
Prvi konkretni rezultati se očekuju početkom 2019. 

Web stranica:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/energija-i-okolis/GED.html
http://www.ged.ba 

Kontakt:
Aiša Bijedić, Programme Officer, Embassy of Sweden, aisa.bijedic@gov.se
Elvis Hadžikadić, Sector Technical Expert, UNDP, elvis.hadzikadic@undp.org 

Trajanje projekta:
02.2018 - 02.2021
Teme:
Ekonomsko upravljanje, Lokalna infrastruktura, Strateško planiranje i upravljanje razvojem, Upravljanje okolišem
Status:
U toku
Strateški partner:
Fond za zaštitu okoliša FBiH, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, Lokalne samouprave, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Implementator:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Donator:
Vlada Švedske
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (2):
Banja Luka, Grad Sarajevo