Print to PDF

Izgradnja hidrocentrale manjeg kapaciteta u Kreševu

Projekat se sastoji od izgradnje hidrocentrale manjeg kapaciteta u Općini Kreševo, omogućavajući korištenje obnovljivih izvora energije.

Izgradnja hidroelektrane planirana je na odvodnim cijevima transportnih cjevovoda (dva) na izvorima područja Kreševa, tačnije voda bi se preuzimala iz gradskog vodovoda Kreševo koji potiče iz izvora Kostajnica i Šćona. Izborom kvalitetne opreme i osiguravanjem kontinuiranog protoka vode u vodovodnom sistemu, voda za piće se neće moći zagaditi, tj. neće postojati mogućnost ugrožavanja vodovodnog sistema u području Kreševa. 

Pored povoljnog uticaja na životnu sredinu, izgradnja ove hidrocentrale će uticati I na širu društvenu zajednicu. Naime, elektroenergetska situacija u region će biti poboljšana, a dobit ostvarena prodajom električne energije bit će uložena u razvoj vodovodnog i kanalizacionog sistema od strane Općine Kreševo, kao investitora i voditelja projekta, u saradnji s općinskom elektrodistribucijom. Dio dobiti uložit će se u izgradnju javne rasvjete, jedan od ključnih infrastrukturnih projekata na području ove općine.Planirana godišnja proizvodnja električne energije je 140 MWh, što znači da je, računajući i trošak održavanja, uupni rok isplate (kredita) investicije oko 2,5 godine. 

Web stranica:
www.kresevo.ba 

Kontakt:
Općina Kreševo, opcina@kresevo.ba

Trajanje projekta:
2018 - 2019
Teme:
Ekonomsko upravljanje, Lokalna infrastruktura
Status:
Završen
Strateški partner:
Lokalne samouprave
Implementator:
Općina Kreševo
Donator:
Vlada Republike Češke
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Srednjobosanski kanton
Općina/Opština/Grad (1):
Kreševo