Print to PDF

Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u BiH

Projekat poboljšava inkluzivnost upravljanja na lokalnom nivou i institucionalizira proces dijaloga

Projekat ima za cilj da poboljša inkluzivnost upravljanja na lokalnom nivou i institucionalizira proces dijaloga tako što će provesti zajedničku procjenu zajedničkih problema i kreirati lokalne platforme za dijalog - okupiti lokalne lidere, kao i civilno društvo, mlade, vjerske vođe, ženske organizacije i općinske predstavnike.  Ove platforme za dijalog će se uspostaviti kao osnove za saradnju između različitih interesnih grupa koje će voditi diskurs putem struktuiranog dijaloga primjenjjući različite vještine izgradnje konsensusa. Projekat će osigurati da žene i djevojke postanu aktivni sudionici platformi. Cilj zajedničke analize problema i platformi za dijalog bit će  podstaknuti zajednice da razgovaraju o zajedničkim izazovima i zajedničkim rješenjima za ove probleme kroz saradnju.

Projekat će se fokusirati na potencijal BiH da bude na čelu promovisanja većeg poštovanja i prihvaćanja raznolikosti interkulturalne dinamike BiH društva. Aktivnosti u ovoj sferi imaju za cilj pokazati snagu obrazovanja i kulture za promoviranje bogatog i raznolikog BiH društva. Mladima u cijeloj BiH će biti pružena podrška da vode dijaloge sa Predsjedništvom BiH na državnim dijaloškim platformama o pitanjima koja posebno utječu na mlade i da se uključe u pitanja kao što su ciljevi održivog razvoja, obrazovanje, kultura te ostali problemi mladih.

Mediji će biti osnaženi da iskoriste svoj potencijal za retoriku društvene kohezije. Partneri u projektu će pokrenuti proces angažovanja medija u dijalogu o izgradnji mira i ulozi medija u racionalnom i nepristrasnom izvještavanju. Konačno, cilj projekta je da mediji i novinari potpišu sporazum o promovisanju mira kroz svoje izvještavanje.

Do sada ostvareni rezultati uključuju:

Web stranica:
https://www.facebook.com/Dijalogzabuducnost/

Kontakt:
Renata Gojak, UN Joint Project Coordinator, rgojak@unicef.org 

Trajanje projekta:
2017 - 2019
Status:
Završen
Strateški partner:
Predsjedništvo BiH
Implementator:
Fond Ujedinjenih naroda za pomoć djeci (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Donator:
UN fond za izgradnju mira
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt BiH
Kanton:
Srednjobosanski kanton, Zeničko-Dobojski kanton, Kanton Sarajevo, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Tuzlanski kanton
Općina/Opština/Grad (27):
Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Busovača, Centar Sarajevo, Doboj, Doboj Istok, Grad Istočno Sarajevo, Grad Sarajevo, Ilidža, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad , Istočno Novo Sarajevo, Kiseljak, Kreševo, Mostar, Novi Grad Sarajevo, Novi Travnik, Novo Sarajevo, Pale, Sokolac, Tešanj, Travnik, Trebinje, Trnovo RS, Usora, Vitez