Print to PDF

Prenos znanja izgradnje biljnog prečišćivaća otpadnih voda u BiH

Projekat će poboljšati kvalitetu površinskih voda u Goraždu.

Cilj projekta je poboljšati kvalitetu površinskih voda (rijeke Odske) na području naselja Bogučići, kao i nizvodno od naselja zbog činjenice da područje pripada vodozaštitnoj zoni II (vodoopskrba grada osigurana je iz rijeke Drine). U ovom trenutku naselje Bogušići nije obuhvačeno skupljanjem otpadnih voda, te se otpadne vode stanovništva ispuštaju ravno u rijeku.

Glavne aktivnosti uključuju:

Do sada ostvareni rezultati uključuju:

Web stranica:
http://dekonta.ba/biljni-precistac-gorazde/

Kontakt:
Michael Seres, michal.seres@dekonta.cz

Trajanje projekta:
2017 - 2021
Teme:
Lokalna infrastruktura, Upravljanje okolišem
Status:
U toku
Strateški partner:
Lokalne samouprave, Općina Goražde
Implementator:
Dekonta a.s. Prag
Donator:
Vlada Republike Češke
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Općina/Opština/Grad (1):
Goražde