Print to PDF

Projekat energetske efikasnosti za BiH (BEEP)

Projekat podržava izradu i provođenje mjera energetske efikasnosti u BiH

Razvojni cilj projekta je unapređenje energetske efikasnosti u javnim objektima i podrška razvoju i implementaciji prilagodljivih modela financiranja energetske efikasnosti.

Projektne aktivnosti uključuju:

1) ulaganja u energetsku efikasnost (EE) u objektima u javnom sektoru;

2) tehničku pomoć za razvoj i implementaciju održivih mehanizama financiranja energetske efikasnosti unutar i van okvira projekta;

3) izgradnju kapaciteta lokalnih zainteresiranih strana u oblasti energetske efikasnosti;

4) promociju informiranosti o energetskoj efikasnosti;

5) podršku implementaciji projekta.


Do sada ostvareni rezultati uključuju:

• Završetak energetski efikasne obnove u 69 javnih objekata u BiH sa dokazanim značajnim poboljšanjima u smislu smanjene potrebe za energijom i emisija stakleničkih plinova, poboljšanih okruženja u kojima se pružaju usluge u obnovljenim objektima i doprinosa lokalnoj ekonomiji (npr. povećan kapacitet lokalnog tržišta energetske efikasnosti; korištenje lokalno proizvedenih materijala i peleta; itd.); obnova koja je u toku u 11 javnih objekata;

•  Pilotiranje i implementacija inovativnih mehanizama obnovljivog (revolving) financiranja (koji će se uvesti za ulaganja u energetsku efikasnost koja će biti podržana u okviru nedavno odobrene operacije dodatnog financiranja) – s tom izmjenom, projekt je prvi u zemlji (i među prvim u regiji) da testira i implementira modalitete obnovljivog (revolving) financiranja energetske efikasnosti za javne objekte u većim razmjerama

Trajanje projekta:
2014 - 2024
Teme:
Upravljanje okolišem
Status:
U toku
Strateški partner:
Entitetski fondovi za zaštitu okoliša, Kantoni, Lokalne samouprave, Ministarstvo prostornog planiranja FBiH
Implementator:
Federalno ministarstvo prostornog planiranja, Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS
Donator:
Svjetska banka
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (2):
Banja Luka, Grad Sarajevo