Print to PDF

Korištenje biomase u svrhu razvoja ruralnih dijelova BiH

Promocija korištenja biomase u Mostaru, Ljubuškom Novom Travniku i Doboju

Bosna i Hercegovina je zemlja sa značajnim i raznolikim potencijalom biomase. Biomasa i bioenergija bi u narednom periodu mogli igrati važniju ulogu u ekonomiji zemlje, a kako bi se postigao održiv sistem korištenja i eksploatacije biomase, neophodno je definisati adekvatnu politiku i pravni okvir koji vode tom cilju. Osim trandicionalne upotrebe ogrjevnog drva i reciklaže drvnog otpada u drvno-prerađivačkoj industriji, nema pouzdanih podataka o eksloataciji različitih izvora biomase u biomase u BiH. Najznačajniji izvor biomase za proizvodnju energije je drvna masa iz šumarstva (drva za ogrjev ili šumski ostaci) i drvnog otpada iz drvnoprerađivačke industrije. Prema studiji tržišta, procjenjuje se da je volumen neiskorištenih drvnih ostataka i drvnog otpada oko 1 milion m³ godišnje, što je dovoljno za zagrijavanje 130.000 kućanstava.

Projektne aktivnosti uključuju:

Na osnovu ovih aktivnosti planira se ostvarenje slijedećih ciljeva:

Do sada postignuti rezultati uključuju:

Web stranica:
www.czechaid.cz

Kontakt:
Ivana Pejić Povolna povolna@czechaid.cz

Trajanje projekta:
2016 - 2019
Teme:
Lokalna infrastruktura, Upravljanje okolišem
Status:
Završen
Strateški partner:
Lokalne samouprave
Implementator:
Češka razvojna agencija (CDA)
Donator:
Vlada Republike Češke
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton
Općina/Opština/Grad (4):
Doboj, Ljubuški, Mostar, Novi Travnik