Print to PDF

Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini

Cilj ovog projekta je pružanje podrške vlastima na jačanju prava osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini, kroz unapređenje institucionalne koordinacije među relevantnim akterima u oblasti manjinskih prava te poboljšanje njihovih kapaciteta.

Projekat će podići svijest o promociji i zaštiti prava manjina u Bosni i Hercegovini, a provodiće ga i same lokalne vlasti.

Do sada ostvareni rezultati:

Web stranica: https://www.coe.int/en/web/sarajevo/strengthening-the-protection-of-national-minorities

Kontakt: Maja Lukić-Schade, Projektni službenik, maja.lukic-schade@coe.int

Trajanje projekta:
2018-2019
Teme:
Demokratizacija
Status:
Završen
Strateški partner:
Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Lokalne samouprave, Ministarstvo pravde FBiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, OCD, Savez općina i gradova FBiH, Savez opština i gradova RS
Implementator:
Vijeće Evrope
Donator:
Europska unija, Vijeće Europe
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt BiH
Kanton:
Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (4):
Grad Sarajevo, Prijedor, Prnjavor, Tuzla