Print to PDF

Podrška fer lokalnim izborima u 2020: izborna obećanja i javne debate

Podrška izbornim kampanjama na demokratskim principima.

Cilj projekta je podržati izborne kampanje na demokratskim principima, uključujući i etičko postupanje od stane kandidata političkih partija kao i prezentaciju njihovih programa. Projekat uključuje dvije komplementarne inicijative: izborna obećanja i javne debate. Prva inicijativa ima cilj da doprinese mirnom i korektnom izbornom procesu u lokalnim zajednicama, a druga da podstakne svrsishodnu političku diskusiju i mogućnost da građanai donose odluke na osnovu jasnih informacija.

Glavne aktivnosti:

Web stranica:
https://www.osce.org/bs/mission-to-bosnia-and-herzegovina
 
Kontakt:
Ljilijana Perkušić, National Chief of Democratic Governance Section, OSCE, ljiljana.perkusic@osce.org
 
Trajanje projekta:
2020
Teme:
Demokratizacija
Status:
U toku
Strateški partner:
Lokalne samouprave
Implementator:
Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE)
Donator:
Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi (OSCE)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt BiH
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Kanton 10, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Tuzlanski kanton, Unsko-Sanski kanton, Posavski kanton, Srednjobosanski kanton
Općina/Opština/Grad (33):
Bihać, Bijeljina, Bileća, Drvar, Foča, Gorni Vakuf/Uskoplje, Gradačac, Istočna Ilidža, Jajce, Kiseljak, Ključ, Kostajnica, Livno, Lukavac, Milići, Modriča, Mostar, Novi Travnik, Odžak, Orašje, Prijedor, Prozor-Rama, Rudo, Sanski Most, Srebrenica, Srebrenik, Stolac, Teslić, Tomislavgrad, Trebinje, Višegrad, Visoko, Zenica