Print to PDF

Otpadne vode Zenica (WWZE)

Projekat ima za cilj zaštitu kvaliteta vode u rijeci Bosni i poboljšanje životnih uslova za stanovnike Zenice i mjesta nizvodno od Zenice.

Projekat predviđa uvođenje prikupljanja, prebacivanja i prečišćavanja otpadnih voda iz Zenice na okolišno ispravan i higijenski način, uz prihvatljive troškove. On uključuje i postizanje komercijalne održivosti vodovoda u funkcionalnom i adekvatnom institucionalnom i regulatornom okviru, kao i doprinos održivom i ekološkom urbanom razvoju. Projekat, takođe, uključuje izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i potrebne mjere za općinsku mrežu za otpadne vode. On također podrazumijeva rehabilitaciju i proširenje kanalizacione mreže i glavnih kolektora. Izgradiće se nove biciklističke staze ili poduzeti slične mjere za integrirani urbani razvoj. Projekat će osigurati održivo prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Zenici. Ojačaće operativne i upravljačke kapacitete vodovoda kako bi mogli rukovati novim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda na održiv način.

Projekat je u pripremnoj fazi (2018)

Web stranica:
https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/en/home/international-cooperation/projects.par_projectfilter_2b80_page2.html/content/dezaprojects/SECO/en/2017/UR01068/phase10?oldPagePath=/content/countries/bosnia-and-herzegovina/en/home/internationale-zusammenarbeit/projekte.html

Kontakt:
Srećko Bajić, viši programski službenik

Trajanje projekta:
2017 - 2022
Teme:
Lokalna infrastruktura, Upravljanje okolišem
Status:
U toku
Implementator:
KfW
Donator:
Vlada Njemačke, Vlada Švicarske
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton
Općina/Opština/Grad (1):
Zenica