Print to PDF

Rekonstrukcija i proširenje postrojenja za pročišćavanje pitke vode u općini Teslić

Projekat se provodi u okviru Programa razvojne saradnje Republike Češke i doprinijet će modernizaciji, proširenju i povećanju pouzdanosti sistema proizvodnje i pročišćavanja pitke vode u Općini Teslić, kroz rekonstrukciju i proširenje postojeće postrojenje za pročišćavanje pitke vode (PPPV), odgovarajuću obuku zaposlenih  upravljajuće PPPV i upoznavanje stanovnika sa principima upravljanja pitkom vodom i njene zaštite.

Nakon provedbe projekta, doći će do povećanja proizvodnje pitke vode sa sadašnjih 60 l · s-1 na 120 l · s-1, što će usmjeriti proizvodnju i s tim povezane zalihe i minimizirati prekide u opskrbi pitkom vodom tokom cijele godine. Istovremeno, očekuje se da će više stanovnika Općine Teslić biti priključeno na sistem opskrbe pitkom vodom. 

To će doprinijeti ciljevima održivog razvoja UN-a, kroz osiguranje univerzalnog i jednakog pristupa sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi, povećanje efikasnosti njene upotrebe, njenom održivom crpljenju i opskrbi (UN SDGs 6.1 i 6.4).

Web stranica:
http://www.czechaid.cz/

Kontakt:
povolna@czda.cz

Trajanje projekta:
2020 - 2023
Teme:
Upravljanje okolišem
Strateški partner:
Općina Teslić
Implementator:
Češka razvojna agencija (CDA)
Donator:
Vlada Republike Češke
Projekti implementirani u:
Republika Srpska
Općina/Opština/Grad (1):
Teslić