Print to PDF

Efektivno upravljanje otpadnim vodama u općini Branjevo

Projekat se provodi u okviru Programa razvojne saradnje Republike Češke i doprinijet će uvođenju sistema upravljanja otpadnim vodama u Općini Branjevo, kroz završetak kanalizacione mreže i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (PPOV). Pored toga, provešće se obuka zaposlenih za upravljanje PPOV, a sa principima upravljanja otpadnim vodama upoznat će se i stanovništvo Općine Branjevo. 

Nakon realizacije projekta smanjit će se zagađenje površinskih voda rijeke Drine komunalnim otpadnim vodama, što će omogućiti očuvanje turizma u regiji, u skladu sa ciljevima zaštite životne sredine. 

Istovremeno, smanjenje zagađenja površinskih voda doprinijet će ispunjavanju ciljeva Konvencije UN-a o biološkoj raznolikosti.

Web stranica:
http://www.czechaid.cz/

Kontakt:
povolna@czda.cz

Trajanje projekta:
2020 - 2023
Teme:
Upravljanje okolišem
Status:
U toku
Strateški partner:
Općina Zvornik
Implementator:
Češka razvojna agencija (CDA)
Donator:
Vlada Republike Češke
Projekti implementirani u:
Republika Srpska
Općina/Opština/Grad (1):
Zvornik